Teton Waters Ranch Sausage, Milk Smoked, Italian-Style Oregano & Mozzarella